Vertrouwen

Het beste uit jezelf naar boven halen!
Sommige kinderen vallen niet op, hebben aan een enkel woord genoeg. Andere kinderen hebben bij groepsgesprekken een grote inbreng, kunnen veel vaardigheden zelf ontdekken en ontwikkelen. Zo heeft iedereen zijn eigen onderwijsbehoeften. Wij houden rekening met de verschillen en willen het beste uit de kinderen halen. Elk kind leert op zijn eigen manier. Wij vertrouwen er op dat ook de kinderen zelf het beste uit zichzelf willen en kunnen halen. Om hen daar goed bij te kunnen ondersteunen, werken wij opbrengstgericht en handelingsgericht. Naar aanleiding van de resultaten stellen wij de leerstof bij en betrekken de kinderen bij de lessen door het vaststellen van persoonlijke doelen. Hiermee wordt de leerling eigenaar van zijn eigen leerproces en leert het verantwoordelijkheid nemen. Door het behalen van de gekozen doelen krijgt het kind het zelfvertrouwen dat het nodig heeft om goed mee te doen in de samenleving en gaat het met vertrouwen zijn/haar toekomst tegemoet.

Ouders aan het woord

"Kinderen leren kritisch te denken en formuleren hun eigen onderzoeksvragen. Dat maakt het leren leuker."

"Er wordt gekeken naar alle aspecten van de ontwikkeling en niet alleen naar cognitieve vaardigheden."