Inschrijven

Bent u enthousiast over de H.M. van Randwijkschool?
Dan kunt u uw kind bij ons aanmelden via het Aanmeldformulier. U kunt dit bij ons afgeven of via e-mail sturen aan directie.vanrandwijkschool@opspoor.nl.

Als u kiest voor onze school dan krijgt u een aantal weken voor de vierde verjaardag van uw kind een uitnodiging om samen met uw kind kennis te maken met de juf. Uw kind mag vier dagdelen komen wennen. 

Kan ieder kind onze school bezoeken?
We zouden graag ieder kind op onze school opvang en begeleiding bieden. Helaas kan dat niet altijd. Lees in ons toelatingsbeleid meer over onze toelatingscriteria.

Leerlingen aan het woord

"We hebben een vrolijke en leerzame school."

"We doen onderzoekjes met verschillende thema's (wat ik niet altijd leuk vind, maar het is wel heel leerzaam). We werken met iPads en leer je omgaan met apparatuur.'