Ons team

Ons team bestaat uit een goede mix van leerkrachten met jarenlange onderwijservaring en jonge leerkrachten met nieuwe kennis en ideeën, die samen leren en elkaar inspireren en ieder dag het beste onderwijs aan de kinderen geven. Ons team is als volgt samengesteld:
  • Schoolleider: is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en geeft leiding aan het team.
  • Groepsleerkrachten: elk kind zit in een vaste groep. Vrijwel alle groepen hebben twee groepsleerkrachten. Beiden zijn verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich, dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas. Groepsleerkrachten hebben daarnaast specialistische taken, bijvoorbeeld als lid van de medezeggenschapsraad en vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft school specialisten op het terrein van ICT, rekenen, lezen, gedrag en hoogbegaafdheid. 
  • Onderwijsassistentes: ondersteunen de groepsleerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen.
  • Leerkrachtondersteuner: ondersteunt de groepsleerkrachten bij het onderwijs.
  • Intern begeleider: coördineert de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Samen met de leerkracht, ouders -en regelmatig ook de leerling- zoeken we naar oplossingen.
  • Vakleerkrachten: de vakdocenten gym verzorgen vanaf groep 3 wekelijks gymles. Een muziekdocent geeft muzieklessen in alle groepen in het kader van het project Muziekimpuls. Een gastdocent verzorgt vanaf groep 5 ons humanistisch vormend onderwijs, waarin leerlingen worden begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging. 
  • Managementassistente: ondersteunt het management en het team bij administratieve zaken.


 

Leerlingen aan het woord

"De manier van leren is fijn. Niet alles komt uit een stoffig boek."

"Het is een fijne school die goed met zijn tijd mee gaat. De meeste kinderen hebben wel vrienden, dus dat is heel gezellig."