Verbinden

Samen kun je elke situatie aan.
Wij staan open voor iedereen, met respect voor ieders achtergrond. Iedereen binnen en buiten de organisatie: kinderen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen weten zich erkend en geaccepteerd ongeacht geloof, ras, huidskleur, geslacht, taal en afkomst. We hebben een actieve houding om in verbinding te blijven; een continu zoeken naar de overeenkomsten, maar ook kijken waar we in verschillen. Verschillen in visie en geloofsovertuigingen zien we en ervaren we als een bron van inspiratie. Zo zijn we in staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en op een constructieve wijze samen te werken binnen onze kleine schoolgemeenschap, maar ook met de rest van de wereld om ons heen. Door in verbinding te blijven is elke lastige situatie op te lossen en red je jezelf altijd en overal. Kortom: samen komen we verder!

Ouders aan het woord

"Kinderen leren kritisch te denken en formuleren hun eigen onderzoeksvragen. Dat maakt het leren leuker."

"Er wordt gekeken naar alle aspecten van de ontwikkeling en niet alleen naar cognitieve vaardigheden."