Leefstijl voor sociaal-emotionele vaardigheden

Met behulp van de methode Leefstijl stimuleren wij kinderen zich te ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen.

Sociale en emotionele competenties 
Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Leefstijl is een methode die niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert maar, doordat kinderen beter in hun vel zitten, ook de cognitieve intelligentie.

Gezond en redzaam gedrag
Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen voor gezond en redzaam gedrag. De methode biedt naast sociaal-emotionele competenties ook gezondheidsvaardigheden. Bij gezondheidsvaardigheden speelt preventie een belangrijke rol. Op steeds jongere leeftijd beginnen kinderen te experimenteren met roken, alcohol en drugs. De leeftijdsfase tussen tien en veertien blijkt een kritieke periode. Effectieve preventie moet daarom vóór die leeftijd beginnen, op de basisschool.

Thema's
Het Leefstijl-programma kent zes thema's die ieder jaar terugkomen. Hoe ouder de kinderen, des te dieper in wordt gegaan op de thema's. Zo wordt er schoolbreed gewerkt en kan iedereen ook op het plein meepraten. De zes Leefstijl-thema's zijn:

  1. De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep)
  2. Praten en luisteren (over communicatie)
  3. Ken je dat gevoel? (over gevoelens)
  4. Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)
  5. Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit)
  6. Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)


Betrokkenheid ouders
Om de ouders op de hoogte te houden hangt in elk klaslokaal een duidelijk herkenbare poster met het actuele leefstijlthema en krijgen de kinderen na afloop van ieder thema het werkblad dat daar bij hoort mee naar huis. Dit bevat informatie voor de ouders en leuke opdrachten die zij eventueel met hun kind kunnen maken. 

Leerlingen aan het woord

"We hebben een vrolijke en leerzame school."

"We doen onderzoekjes met verschillende thema's (wat ik niet altijd leuk vind, maar het is wel heel leerzaam). We werken met iPads en leer je omgaan met apparatuur.'