iPads

Alle leerlingen vanaf groep 3 gebruiken een iPad bij hun schoolwerk.

Doelstellingen:
 • De kinderen leren omgaan met moderne manieren van kennis vergaren en kennis delen.
 • De mogelijkheden van de iPad gebruiken om taal- en rekenvaardigheden op eigen niveau te oefenen. 
 • Het benutten van de specifieke mogelijkheden die een iPad biedt.
 • Het samenwerkend leren bevorderen.
Apps die de kinderen gebruiken zijn onder andere:
 • Pluspunt Digitaal: onze rekenmethode waarbij ieder kind de aangeboden lesstof (deels) op eigen niveau verwerkt
 • Rekentuin: adaptief rekenonderwijs, waarbij ieder kind op eigen niveau kan werken.
 • Taalzee: adaptief taalonderwijs, waarbij ieder kind allerlei taalopdrachten kan doen op eigen niveau.
 • Google: werken met een Google-account (leren zoeken en mailen met Gmail-account).
 • Google Drive: werken in de cloud (documenten, presentaties, enz, die ook gedeeld kunnen worden).
 • Google Earth
 • Pages: de tekstverwerker van Apple
 • Prezi: voor presentaties
De leerlingen kunnen ook thuis op de computer met de op school gebruikte inlogcodes verder werken met de lesstof (Rekentuin, Taalzee en de Google applicaties). Pluspunt Digitaal is alleen via het schoolnetwerk te benaderen

Ouders aan het woord

"De leerkrachten doen hun uiterste best om het maximale uit het kind te halen te halen."

"Leuk dat er steeds een thema is waar de hele school aan werkt en dat er wordt ingespeeld op de actualiteit."