Tussenschoolse opvang (TSO)


De TSO is een zelfstandige organisatie die het overblijven op school regelt en begeleidt. 
Op de Van Randwijkschool is er gedurende de hele week (behalve de woensdag en vrijdag) voor de leerlingen een mogelijkheid tot overblijven. De opvang van uw kind(eren) vindt op school zelf plaats. 

De kosten van het overblijven zijn € 1,75 per dag per kind. 

De kosten worden na inschrijving in het bestand van overblijf achteraf gedeclareerd via automatische incasso. 
Het overblijfreglement is hieronder te raadplegen. 

REGELS 
We willen een leuke en rustige overblijfgelegenheid zijn. Dat vraagt ook iets van het gedrag van uw kind. We gaan er van uit dat uw kind zich houdt aan de regels en soepel reageert op de aanwijzingen van de overblijfkracht.. In het reglement (zie de website: www.vanrandwijkschool.nl ) staan alle huishoudelijke regels waaraan uw kind zich dient te houden. Kinderen die overblijven, vallen onder de verantwoordelijkheid van de TSO-organisatie. In verband met de veiligheid en aansprakelijkheid dienen deze kinderen daadwerkelijk deel te nemen aan het overblijven onder toezicht van de overblijfkrachten. 

CONTACT MET DE COÖRDINATOR 
Heeft u vragen of over de TSO, neemt u dan contact op met de coördinator Esther van den Boogaard (esther3030@hotmail.com) 
Voor vragen over de betalingen kunt u contact opnemen met Lise Lombaard-de Haan (robinlise@hotmail.com)


Overblijfreglement

Het inschrijf- / incassoformulier