Aan- en afmelden leerlingen


1.       Kinderen worden door middel van een aanmeldingsformulier door de ouders opgeven voor de overblijf.

2.       Elk kind dat incidenteel gebruik maakt van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) moet voordat de lessen in de ochtend beginnen zijn aangemeld  op de presentielijst. Op deze lijst -die bij de klas van uw zoon/dochter hangt-  zet u een kruisje achter de naam van uw kind bij de juiste dag een kruisje in het daarvoor bestemde vakje.

3.       Elk kind dat op een vaste dag staat aangemeld en geen gebruik maakt van de TSO, moet in de ochtend voordat de lessen beginnen op de presentielijst zijn afgemeld. Dit doet u door het kruisje achter de de naam en dag door te strepen.

4.       Komt het kind niet, maar staat wel op de presentielijst:
- Dan zal de eerste keer, dat het niet staat afgemeld, niet in rekening worden gebracht en krijgt het kind een briefje mee naar huis.
- Daarop volgende keer wordt deze dag wel in rekening gebracht. Ouders worden tevens middels een briefje hiervan op de hoogte gesteld.

5.       Komt het kind wel maar staat niet op de presentielijst dan krijgt het eveneens een daarvoor bestemd briefje mee naar huis.