Jaarverslag


In het jaarverslag van onze school staan de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de onderwijskundige ontwikkelingen en de resultaten.
Het jaarverslag is een verplicht verantwoordingsinstrument naar ouders, bestuur en inspectie.

U kunt het jaarverslag van de school lezen door op onderstaande link te klikken.

Jaarverslag 2017-2018