iPads op school


Alle leerlingen vanaf groep 6 gebruiken een iPad bij hun schoolwerk.

Doelstellingen: Apps die de kinderen gebruiken zijn onder andere: Bekostiging
De ouders betalen of in één keer het totale bedrag dan wel in drie jaarlijkse termijnen het aanschafbedrag van de iPad. School zorgt ervoor dat de iPads verzekerd zijn. De iPad is persoonlijk en wordt bij het verlaten van de school in groep 8 eigendom van het kind (de ouders).

De leerlingen kunnen ook thuis op de computer met de op school gebruikte inlogcodes verder werken met de lesstof (rekentuin, taalzee en de Google applicaties). Pluspunt Digitaal is alleen via het schoolnetwerk te benaderen.